Μετακομίσεις

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ

Η ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ


Η μετακόμιση είναι μια διαδικασία κουραστική όμως μπορεί να γίνει πολύ πιο ευχάριστη και εύκολη αν αντιμετωπιστεί σαν μια νέα αρχή και οργανωθεί σωστά!

Βήμα 1 – Εκτίμηση

Οι Άνθρωποι της εταιρίας μας επισκέπτονται τον χώρο σας και γίνεται δωρεάν εκτίμηση του χώρου.

Βήμα 2 – Χρονοδιάγραμμα

Αφού γίνει η εκτίμηση, ορίζεται το χρονοδιάγραμμα της εργασίας βάση των όποιων αναγκών υπάρχουν και με γνώμονα την δική σας ευκολία.

Βήμα 3 – Εργασία

Η μετακόμιση σας γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας. Στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη ασφαλίζουμε τα αγαθά σας σε γνωστή ασφαλιστική εταιρεία.

Οι υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε ανάλογα με την περίπτωση είναι οι εξής:

Προμήθεια υλικών συσκευασίας
Ανυψωτικό μηχάνημα
Πακετάρισμα ρούχων σε ειδικά κιβώτια «ντουλάπες»
Πακετάρισμα εύθραυστων αντικειμένων
Συσκευασία ηλεκτρικών συσκευών
Συσκευασία επίπλων
Συσκευασία και μεταφορά πιάνου
Αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών
Αποσυναρμολόγηση – Συναρμολόγηση επίπλων
Πακετάρισμα διακοσμητικών