Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ

Εμπιστοσύνη από παλιά

Η ΜΤΣ μεταφορική ιδρύθηκε το 2005. 

Διαθέτει ιδιόκτητα φορτηγά και ανυψωτικά μηχανήματα και είναι ικανή να αναλάβει οποιαδήποτε μεταφορά εντός Κρήτης.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά μας:

Eπαγγελματισμός
Aκεραίοτητα
Ποιότητα δουλειάς