Αποθηκεύσεις

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Στην εταιρεία μας προσφέρουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης κάθε είδους οικοσκευών ή εξοπλισμών επιχειρήσεων με μηνιαίο μίσθωμα χωρίς  χρονικό περιορισμό. 

Πραγματοποιούμε την αποθήκευση των αντικειμένων σας με μεγάλη προσοχή, καθώς τα αποθηκευμένα αντικείμενα συσκευάζονται και διασφαλίζονται από κάθε αιτία που θα μπορούσε να τους προκαλέσει απώλειες, φθορά ή ρύπανση.

Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα ασφαλιστηρίου συμβολαίου με ασφαλιστική εταιρεία.